Alçıtepe (Kirte) Savaşları

I. Kirte Savaşı (28 Nisan 1915): Fransız Tümeni’nin de gelmesiyle güçlenen General Hunter Weston komutasındaki İngiliz kuvveti Eski Hisarlık-Zığındere arasındaki bölgede Türk kuvvetlerine karşı taarruz hazırlıklarını tamamlamıştı. Bu taarruz 2 safhada

Alçıtepe (Kirte) Savaşları
Haber Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2017 23:28 Çanakkale Savaşları

I. Kirte Savaşı (28 Nisan 1915):

Fransız Tümeni’nin de gelmesiyle güçlenen General Hunter Weston komutasındaki İngiliz kuvveti Eski Hisarlık-Zığındere arasındaki bölgede Türk kuvvetlerine karşı taarruz hazırlıklarını tamamlamıştı. Bu taarruz 2 safhada gerçekleşecekti. 1. Safha: Asıl taarruz grubunu oluşturmaktaydı. 29. İngiliz Tümeni, 1. İngiliz Deniz Piyade Tümeni’nden Ason ve Drake Taburları, Kitre yoluyla Yarımada’nın batı kıyıları arasında taarruza geçerek bir yarma yapacaktı. 2. Safha: 5 taburluk Fransız Tugayı harekatın doğu kanadını tutacak aynı zamanda İngilizler’in iç kanadıyla Kirte’ye ilerlemelerini kolaylaştıracaktı. Bu kuvvetlerin karşısında Kolordu’dan alınan emirle 9. Türk Tümeni takviye amacıyla 19. ve 20. Alaylar bölgeye sevk edilmiştir. 29. İngiliz Tümeni 28 Nisan günü saat 08:00’da güçlü donanma ateşi desteğiyle taarruza geçti. Bu taarruz karşısında Türk savaş ileri karakolları geri çekilmiş ve saat 09:00’da iki tarafın asıl kuvvetleri savaşa tutuşmuştu. Batı kanattan taarruza geçen iki deniz piyade taburuyla takviyeli 87. İngiliz Tugayı Yassıtepe’ye ilerlemiş, ne var ki toplam 10 İngiliz taburuna karşı 20. Alay bu taarruzu her seferinde durdurmuş ve ağır zayiatlar verdirmişti. 3. Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey ihtiyat grubunu alarak öne fırladı, rastladığı diğer askerleri de emrine alarak karşı siperlere taarruza geçti. Bu ileri hareket öteki birlikleri de canlandırdı. Böylece kaybedilen mevziler yeniden kazanılmış oldu. Diğer taraftan süngü hücumları etkili olmuş, Fransız birliklerinde çözülmeler başlamıştı.

1-2 Mayıs gecesi 20. Alay, karşısındaki İngiliz mevzilerine taarruza geçmiştir. Taktik açıdan baskın niteliğinde düşünülen bu taarruz İngilizler’in sert direnişiyle karşılaşmıştı. Bunun üzerine alay komutanı iki taburun daha muharebeye katılmasını emretti. Burada çok kanlı ve şiddetli muharebeler olmuş, sonunda kendisinden çok daha kuvvetli İngiliz birlikleri ve savunması karşısında, bu hücumlar durdurulmuştu.

3-4 Mayıs gecesi gelen takviye kuvvetlerle birlikte yeni bir gece taarruzu yapılması planlanmıştı. Tasarlanan plana göre 15. Tümen soldaki 7. Tümen birlikleriyle birlikte taarruza geçecek, İngiliz-Fransız kuvvetlerini sağ taraflarından kavrayıp denize dökecekti. Fakat 15. Tümen İstanbul’dan Kilye Koyu’na yeni gelmiş, taarruz bölgesine vardığında yorgundu. Taarruza katılacak Türk kuvveti toplam 7000’i bulmuştu. Karşı tarafta bulunan Fransız kuvvetinin sayısı ise 17.000 kişiydi. Bunun haricinde arkasında deniz ve kara topçusunun desteği de bulunmaktaydı. Bu taarruz neticesinde karşılıklı olarak çok zayiat verilmesine rağmen herhangi bir başarı sağlanamamıştı.

Karşılıklı taarruzlar 4 Mayıs’a kadar devam etti. 4 Mayıs günü Fransız General Amade’nin General Hamilton’a yazdığı raporla “verilen zayiatın altından kalkılamayacak ölçüde olduğu, Senegalli taburlarla yabancı lejyonların tam bir panik ruh haleti içinde artık savaşmalarına olanak kalmadığı, tez elden ve en az bir tugay ile takviye edilmedikleri takdirde Fransız cephesinin güvenlik ve dayanma şansının düşünülemeyeceği” bildiriliyordu. Bütün bunlar Türk süngüsünün eseriydi.

Paylaş:
Arıburnu Çıkarması

Çanakkale Savaşları

Arıburnu Çıkarması

24 Nisan 1915’te saat 14:00’de Mondros üssünden hareket eden Anzak Kolordusu ile yüklü gemiler ve 2. Tali Filo, 25 Nisan’da

Kumkale Çıkarması

Çanakkale Savaşları

Kumkale Çıkarması

Kumkale Oyalama Çıkarması V. Ordu komutanı Liman Von Sanders, Boğaz Bölgesi’nin savunmasında ağırlığı Saros Körfezi ve Anadolu yakasında Beşige Koyu

Kerevizdere Harekatı

Çanakkale Savaşları

Kerevizdere Harekatı

Kerevizdere Harekatı (21-22 Haziran 1915): Fransızlar’ın “Kerevizdere Harekatı”, Türkler’in “83 Rakımlı Tepe Savaşları” olarak adlandırdığı muharebelerdir. Bu harekat planı Fransız