Kerevizdere Harekatı

Kerevizdere Harekatı (21-22 Haziran 1915):

Fransızlar’ın “Kerevizdere Harekatı”, Türkler’in “83 Rakımlı Tepe Savaşları” olarak adlandırdığı muharebelerdir. Bu harekat planı Fransız Kolordu Komutanı General Gouraud (Guro) tarafından hazırlanmıştı. Taarruz Fransız Kolordusu tarafından gerçekleştirilecekti. Fransız taarruzu 21 Haziran sabahı saat 04:30’da yoğun bombardımanla başlamıştı. Fransızlar ilk hamlede 83 Rakımlı Tepe’yi ele geçirdi. Çetin geçen bu savaşta 2. Tümen çok kayıp vermişti. 12. Tümen’in büyük kısmıyla takviye edilen 2. Tümen karşı taarruzla 83 Rakımlı Tepe’yi tekrar ele geçirmişti. Yoğun bombardımanlarla Türk mevzileri barınılmaz hale gelmişti.

İçleri ceset dolu siperler Fransızlar tarafından tekrar işgal edilmişti. Sol kanattaki başarıyla yetinmeyen General Guro verdiği emirle hedeflerin akşama kadar elde edilmesini söylemişti. Yapılan taarruzlarla 83 Rakımlı Tepe yeniden işgal edildi. 21/22 Haziran gecesi yapılan Türk süngü hücumuyla işgal edilen yerler geri kazanılmıştı. İki gün süren savaşlar neticesinde 600 m.’lik taarruz cephesinde sadece 1. Türk savunma hatlarıyla 83 Rakımlı Tepe işgal edilmişti. Bu iki günlük çetin savaşlarda Fransızlar’ın zayiatı 2500, Türkler’in zayiatı ise 5800 idi.

Çanakkale Çanakkale Boğazı Çanakkale Savaşları