Günay Günaydın

Günay Günaydın

Günay Günaydın, Çanakkale’de dünyaya geldi. 1984 senesinde girmiş olduğu Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden 1988 senesinde mezun oldu. Aynı sene Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda kurulmuş olan Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı’na girerek ikinci üniversite eğitimine başladı.

Orhan Şaik Gökyay ve Halil Erdoğan Cengiz ile birlikte Osmanlıca ve Osmanlı Kültürü üzerine çalışmıştır. 1992 senesinde birincilikle bölümü bitiren Günay Günaydın, Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.

Müzik Eğitiminde Terimler Sözlüğü, Kamer Çerileri, Karaşar, Esrar-ı Aşk, Nağme-i Cihan, Osmanları hareminin sonunun anlatılmış olduğu Haremin Son Gülleri isimli kitapları, çeşitli gazete ve dergilerde etnomüzikoloji ile ilgili yazıları bulunmaktadır.

Osmanlı Haremi, Osmanlı Hareminde Müzik Eğitimi, Osmanlı’dan Günümüze Müzik gibi konularda çok sayıda konferans vermiştir.

Halen Hacettepe Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak akademik kariyerine devam eden Günay Günaydın; aynı zamanda da yazarlık çalışmalarını sürdürmektedir.

Çanakkale'li Ünlüler