Mustafa Cumhur Ersümer

Mustafa Cumhur Ersümer

Mustafa Cumhur Ersümer, 1952 senesi Çanakkale doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1983 ve 1987 seneleri arasında Anavatan Partisi Çanakkale İl Başkanlığı yapan Ersümer, Parlamentoda On Sekizinci Dönem Anavatan Partisi Çanakkale Milletvekili olarak görev aldı.

1988 ve 1994 seneleri arasında Hükümet ve Parlamento İlişkileri Başkanı, Seçim İşleri Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Propaganda Başkanı görevlerini üstlendi. 1994 senesinde kurulan Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçildi.

1995 seçimleri arından Yirminci Dönem Anavatan Partisi Çanakkale Milletvekili olarak yeniden Parlamentoya girdi ve Anavatan Partisi Gurup Başkanvekili görevini üstlendi. Elli Beşinci Türkiye Cumhuriyet Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Mustafa Cumhur Ersümer 1998 senesinde yapılan Anavatan Partisi Altıncı Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yürütme Kuruluna en fazla oyu alarak seçildi.

18 Nisan seçimlerinde Yirmi Birinci Dönem Anavatan Partisi Çanakkale Milletvekili olarak Parlamentoya giren ve Elli Yedinci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atandı ve bir süre Başbakan Yardımcılığı görevi yaptı.

Enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışmalar yaptığı, devlet alım satımına fesat karıştırdığı, görevini kötüye kullandığı ve kamuyu zarara uğrattığı gerekçesi ile 2004 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisince Yüce Divan’a sevk edildi. Hakkında verilen karar ile Mustafa Cumhur Ersümer bir sene sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale'li Ünlüler