18 Mart İlkokulu

Çanakkale merkez İnönü Caddesi üzerinde Hastane Bayırı mevkiinde bulunmaktadır.
Kiremit kırma çatılı, dikdörtgen planlı, iki katlı ve bodrumlu bir yapıdır. Yapıya caddeye bakan cephesi üzerinden iki taraflı merdivenle girilir. Ortada bir koridor ve yanlarda odalar bulunmaktadır. Giriş kapısının her iki yanında küçük dikdörtgen birer pencere ve dikdörtgen büyük dört pencere ile aydınlatılır. Doğu yan cephesi üzerinde odalarda iki pencere, odalar arasında bulunan bölümde üç küçük dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Pencerelerin kenar silmeleri kesme taşlardan yapılmış olup profillidir. Kapının iki yanında bulunan pencereler, kapı üzerinde bulunan üçgen alınlık ve kapı pencere kenarlarında bulunan yivli silmeler cepheyi hareketlendirmektedir. Aynı zamanda bu özellikler yapının yapıldığı zamanın da mimari özelliklerini yansıtmaktadır.

Yapı 20. yy başlarında “Hasan Rahmi Paşa” tarafından yaptırılmıştır. 1937’den sonra hastane olarak kullanılmıştır.
1952’ten bu yana okul olarak kullanılması nedeniyle iç mekanda bir çok değişiklikler yapılmıştır.

Çanakkale'de Oteller