05 Aralık 2023 Salı

Abydos Antik Kenti

Abidos veya Abydos Çanakkale merkezden 6 km uzaklıkta bulunan, Nara Burnu’nda yer alır. Çanakkale Boğazı’nın (Hellespontos) en dar yerinde, Asya ile Avrupa arasındaki geçişin en kolay olduğu noktada kurulmuştur. Antik yerleşim Nara Burnu’nun güneyinden yarımadanın batı tarafına doğru yayılır. Kentin

Abydos Antik Kenti

Abidos veya Abydos Çanakkale merkezden 6 km uzaklıkta bulunan, Nara Burnu’nda yer alır. Çanakkale Boğazı’nın (Hellespontos) en dar yerinde, Asya ile Avrupa arasındaki geçişin en kolay olduğu noktada kurulmuştur. Antik yerleşim Nara Burnu’nun güneyinden yarımadanın batı tarafına doğru yayılır. Kentin akropolünün Maltepe üzerinde olduğu düşünülür. Askeri bölge içinde kalması nedeni ile detaylı bir araştırma yapmak mümkün olmamıştır.

Nara Burnu’nun bulunduğu alanda Boğaz Komutanlığı’nın idari binaları ve Donanma Komutanlığı’nın limanına ait binaları bulunmaktadır. Tespit edilen yerleşim alanı, Maltepe Höyük’ten kuzey yöne doğru ilerleyerek Karacaören ovasının güneyinden denize doğru uzanan yamaçlardan, deniz kenarındaki Dalyan koyuna kadar uzanmaktadır.

Çanakkale Boğazı’nın en dar yerlerinden birinde ve karanın denize doğru burun yaptığı, deniz yolları için oldukça stratejik bir noktada bulunmaktadır. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ve üretime başlaması ile ticaretin önem kazanması Çanakkale Boğazı’nın önemini arttırır. Bu su yolunu denetlemek amacıyla boğazın üzerinde bulunan stratejik noktalara da yerleşimler kurulmaya başlanır.
Abidos, ilk defa Homeros’un İlyada adlı eserinde anlatılır. Homeros kentin hızlı atlarıyla ünlü olduğunu ve Troialılar’ın yanında Akha’lılara karşı savaşanlar arasında bulunduğunu söyler. Homeros’un anlatımlarından yola çıkarak, yerleşimin MÖ 2. bin yıldan önce var olduğu ortaya çıkmaktadır.

1081 yılında Selçuklu denizcisi Çaka Bey Abydos’u hakimiyetine alarak Bizanslılar’a karşı burayı üs haline getirir. Daha sonra Karesi Beyliği’nin yönetimine ve daha sonra da Osmanlı yönetimine geçer.

Kentte ilk araştırma yapan Fellows 1838’de yaptığı incelemelerde burada hiçbir mimari kalıntının bulunmadığını yazar.
F. Calvert 1885-1890 yıllarında burayı gezer ve deniz kenarında bulunan temel kalıntıları, çatı kiremitleri ve seramik parçalarından başka bir kalıntıdan söz etmez.
Ozan Mousolos tarafından anlatılan Abydos’lu Leandros ile Sestos’lu Hero’nun aşk hikayesi kentin en önemli mitolojilerindendir.

05 Şubat 2018
Paylaş:

Abydos Antik Kenti Hakkında Yorumlar ve Öneriler

Bu Yer Hakkında Deneyimlerinizi Paylaşın

Çanakkale'de Gezilecek Yerler
Çanakkale

Çanakkale

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden, tarihin başladığı çağlara kadar, önemli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinde, Çanakkale’nin düz bir ovada, bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu bayındır bir şehir olarak anlatır. Çanakkale XVIII. […]