Alaybey Camii

Alaybey Camii Bozcaada da bulunan bir çok dini mekanlardan sadece birisidir.

Bozcaada meydanında bulunan parkın hemen karşında yer alan Alaybey Camisi’nin kitabesi günümüze kadar ulaşmadığından dolayı tam olarak hangi tarihte ve kim tarafından yaptırılmış olduğu bilinmemektedir.

Cami ile ilgili bazı kaynaklarda yer alan bilgide Miralay Ahmet Ağa Camii’sinden de bahsedilmektedir. Bu yüzden de Miralay Ahmet Bey tarafından yaptırılmış olduğu sanılmaktadır. Bu duruma bakılırsa eğer Alaybey ismi de buradan gelmektedir. 1700’lü senelerde yapıldığı düşünülen caminin bahçesinde yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Bu yuvarlak kemerin üzerinde yani önünde var arkasında birer kitabe yer almaktadır.

Bu kitabelerin yazılar zaman geçtikçe okunmayacak derecede tahribata uğramış ve yazıları silinmiştir. Fakat kitabelerin bir tanesinin üzerinde 1903 tarihi bulunmakta olup bu tarih, caminin bu tarihlerde onarıldığını göstermektedir. 1960 senesine kadar hizmete açık olan bu yapı 1960 senesinden sonra kullanıma kapatılmıştır.

Cami bahçesinde 16. – 19. yüzyıl mezarları, şadırvan ve Kuran Kursu olarak yararlanılan küçük odalar bulunmaktadır. On dört mezardan bir tanesi Osmanlı Devleti’nde sadrazamlık görevi yapmış olan Hamit Paşa’nın mezarıdır.

Bozcaada’ya geldiğiniz zaman adanın en ünlü ve önemli tarihi camisini ziyaret etmeyi unutmayın.

Çanakkale'de Oteller