02 Aralık 2023 Cumartesi

Askeri Hastane

Çanakkale merkez, Cevat Paşa mahallesi, Hastane Bayırı mevkiinde, 1.Havan Tabya Sokak’ta bulunmaktadır. Tapunun 54 pafta, 285 ada, 10-11 parsel numarasında kayıtlıdır. Oldukça metruk durumdadır. 125 x 80 m ölçülerinde moloz taş, kesme taş ve tuğla malzeme ile yapılmış avlulu bir

Askeri Hastane

Çanakkale merkez, Cevat Paşa mahallesi, Hastane Bayırı mevkiinde, 1.Havan Tabya Sokak’ta bulunmaktadır. Tapunun 54 pafta, 285 ada, 10-11 parsel numarasında kayıtlıdır. Oldukça metruk durumdadır. 125 x 80 m ölçülerinde moloz taş, kesme taş ve tuğla malzeme ile yapılmış avlulu bir yapıdır. Bazı bölümleri iki, bazı bölümleri üç katlı olarak yapılmıştır. Ana giriş kapısının iki yanında merdivenler bulunmaktadır, dört sütunludur. Girişte iki ön oda bulunmaktadır. Bir avlunun etrafında “U” şeklinde bir koridorun etrafına sıralanmış odalardan oluşur. Avlunun tam karşısında tamamen tuğladan yapılmış iki kubbeli bir hamam bulunmaktadır. Girişin kuzey ve güney kenarları dışa taşkındır.

Yapı 100 yataklı askeri hastane olarak inşa edilmiş ve kullanılmıştır. Yapının bulunduğu mevki ismini bu yapıdan “Hastane Bayırı” olarak almaktadır.
Asker Hastanesi kuruluşu hakkında ilk bilgiler, 1871 yılında Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde yapıldığı hakkındadır. 1915 Gelibolu savaşları sırasında ağır yaralıların tedavi edildiği bir hastanedir. 1918 yılında Mondros Ateşkes Anlaşması’nın sonucu olarak hastane kapatılmış, 1923 Lozan Anlaşması ile tekrar açılmıştır. Burada bulunan askeri birliğin Gelibolu’ya taşınması ile tamamen terkedilmiştir.
Şimdi metruk durumda olan Askeri Hastanenin Milli Savunma Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devri için çalışmalar başlamıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için başvurular yapılmış olup onay süreci devam etmektedir.

05 Şubat 2018
Paylaş:

Askeri Hastane Hakkında Yorumlar ve Öneriler

Bu Yer Hakkında Deneyimlerinizi Paylaşın

Çanakkale'de Gezilecek Yerler
Çanakkale

Çanakkale

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden, tarihin başladığı çağlara kadar, önemli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinde, Çanakkale’nin düz bir ovada, bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu bayındır bir şehir olarak anlatır. Çanakkale XVIII. […]