Atikhisar Kalesi

Atikhisar Kalesi Çanakkale merkeze 6 km uzaklıkta, Çanakkale-Çan yolu üzerindedir. Halk arasında Atikhisar kalesine Gavurhisarı da denmektedir.

Yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş olan kale, Sarıçay vadisine hakim bir durumdadır. Yaklaşık 40 m yükseklikte büyük bir ana kaya üzerine inşa edilmiş olan kalenin girişi kuzey yöndendir. Doğu ve batı bölümü dik kayalıktır. İç içe iki
bölümden meydana gelen kalenin iç bölümdeki kısmı yüksek bir kayanın üstü düzleştirilerek iskan edilmiştir. Muhtemelen bu yüksek bölünde vadiyi gözetleyen kuleler bulunmaktaydı. Burada iki bölümlü bir sarnıç yapısı kalıntısı ve ortasında bulunan boşlukta temel kalıntıları mevcuttur. Aşağı bölümde bulunan dış duvarın kuzey batı bölümündeki sur duvarları kısmen korunmuş durumdadır. Kalenin duvarları moloz taş ve kireç harçlı malzeme ile yapılmıştır. Bu son hali ile Geç Roma dönemi özellikleri göstermektedir. Kale içinde ve eteklerinde MÖ 6. yy’dan başlayarak MS 10. yy’a kadar kesintisiz devam eden seramik örneklerine rastlanmıştır.
Kalenin dış kısmında bulunan düzlükte de iskan izleri görülmektedir. Kalenin kuzeyinde bulunan tepe üzerinde yaklaşık 2 m yükseklikte bir tümülüs kalıntısı bulunmaktadır. Üzerinde bulunan çukurluk nedeniyle tümülüs muhtemelen tahrip edilmiştir.

Çanakkale Boğazı’ndan geçerek iç Troas ve Mysia bölgelerini birbirine bağlayan antik yolların üzerinde bulunan kontrol merkezlerinden biri durumundaydı.
Muhtemelen kale’nin İlk kuruluşu MÖ 7. yy’a kadar inmiş olmalıdır. Persler’in
MÖ 6. yy’da Troas Bölgesinin kontrolü amacı ile kullandığı önemli bir üs konumundaydı.
Ayrıca kale, antik maden ocaklarının bulunduğu Sarıçay vadisinin kontrolünü ve güvenliğini sağlaması açısından da önemli durumdadır.
Antik kaynaklar kalenin bulunduğu alanın Abydos toprakları içinde bulunan “Kremaste” yerleşmesi olduğunu belirtmektedirler.

Çanakkale'de Oteller