Behramkale Murat Hüdavendigar Köprüsü

Behramkale Murat Hüdavendigar Köprüsü, Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Behramkale köyü sınırları içinde, Behramkale köyünün kuzeyinde, Tuzla (Gemedere) çayı üzerinde, Behramkale Paşaköy yolu üzerindedir.

Uzunluğu 80 m, genişliği 3.50 m olan köprünün dört gözü bulunmaktadır. Kuzeyden üçüncü, güneyden ikinci kemeri 15 m genişlikte ve diğer kemerlerden geniş ve yüksek tutulmuştur. Köprünün kemerleri sivri kemer formunda yapılmıştır. Çayın güney kenarı kayalık ve dik olduğundan köprünün güney kenarında bulunan kemerleri bir eksik tutulmuştur. Kesme taşlardan yapılmış olan köprü ince ve estetik bir görünüme sahiptir.

Köprünün yapım kitabesi bulunmamaktadır. Fakat köprü mimari özellikleri nedeni ile erken Osmanlı dönemi özellikleri göstermekte olup, uzmanlar Behramkale Murat Hüdavendigar camii ile aynı zamanda (XIV. yüzyılın ikici
yarısı) yapıldığını düşünmektedir.

Çanakkale'de Oteller