Çanakkale Deniz Müzesi

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı askeri bir müzedir. Çanakkale`de, Çimenlik Kalesi etrafında ve kale içinde yer alan eserlerin ve tarihi eşyaların sergilenmesinden ve korunmasından sorumlu olan askeri komutanlıktır. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı 5 kısımdan oluşmaktadır: Nusret Mayın Gemisi Çanakkale Savaşları İhtisas

Çanakkale Deniz Müzesi

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı askeri bir müzedir. Çanakkale`de, Çimenlik Kalesi etrafında ve kale içinde yer alan eserlerin ve tarihi eşyaların sergilenmesinden ve korunmasından sorumlu olan askeri komutanlıktır.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı 5 kısımdan oluşmaktadır:

Nusret Mayın Gemisi
Çanakkale Savaşları İhtisas Kütüphanesi
Çimenlik Kalesi (Kale-i Sultaniye)
Hediyelik Eşya Binası
Resim ve Fotoğraf Galerisi
Müze, Müzeler Haftası`nda (18-24 Mayıs) tüm ziyaretçilere, Öğretmenler Haftası`nda (18-24 Kasım) öğretmenlere, 23 Nisan Çocuk Şenlikleri haftasında (16-26 Nisan) tüm çocuklara, Turizm haftasında (15-22 Nisan) tüm öğretmen ve öğrencilere, 30 Ağustos, 29 Ekim, 10 Kasım, 18 Mart, 4 Nisan, 1 Temmuz ve 27 Eylül tarihlerinde de bütün ziyaretçilere ücretsizdir. Ayrıca UNESCO,ICOM,ICOMS,Avrupa Konseyi ve sarı basın kartı sahipleri de müzeye ücretsiz olarak girebileceklerdir.

Müzenin Tarihçesi:
Çanakkale Deniz Müzesi;  Çanakkale il merkezinde 1915 Deniz ve Kara Savaşları`nın anlatımına yönelik bir bilgilendirme kompleksinin bulunmaması  nedeniyle bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar sonucunda 18 Mart 1915 Deniz Zaferinin 67. yıl kutlama programı kapsamında kurulmuştur.

Çimenlik Kalesi`nde mevcut top koleksiyonuna ilave olarak, gönüllülerden oluşturulan bir ekip tarafından savaş alanlarında yüzey taraması yapılmış; komutanlık arşivleri ve envanterleri taranmış, özel kişi ve kuruluşlardan bağışlanan malzemelerin bir araya getirilmesiyle de bu koleksiyon zenginleştirilmiştir.

Çimenlik parkı içinde bulunan 1927 tarihli bina müze binasına dönüştürülmüş; 1954 tarihli binanın birinci katı boşaltılarak, Müze İdari Binası olarak düzenlenmiştir. 18 Mart 1915 Deniz Zaferi`nin kahramanı olan Nusrat Mayın Gemisi`nin İstanbul Tersane Komutanlığınca 1/1 ölçekli tıpkı yapımının park içinde özel olarak hazırlanan platformuna yerleştirilmesi ile müzenin mekansal yapılaşması  tamamlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde  18 Mart 1982`de Çanakkale Boğaz Komutanlığı Müzesi ismi ile açılışı yapılmıştır.

Müze, 1991 yılına kadar Merkez Komutanlığının kontrolünde tek kadrolu devlet memuru ile faaliyetlerine devam etmiştir. Bu tarihten itibaren müzenin ismi Askeri Müze Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve kadrosuna ilk rütbeli personel atanmıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının direktifleri ile 1995 yılında müze sergi düzeni yenilenmiş ve 1999 yılına kadar bu sergi düzeni  korunmuştur. 1999 yılında mevcut sergi düzeni bozulmadan, modern müzecilik anlayışına uygun çalışmalar ile günümüz müzecilik uygulamalarına başlanmıştır. Bu kapsamda, bazı bölümlerde interaktif  anlatıma geçilmiştir.

Müze sergi kurgusu 2000 yılında  yeniden ele alınarak çağdaş müzecilik kriterleri içinde kurgulanmıştır. Buna paralel olarak hazırlanan uygulama projeleri doğrultusunda çalışmalara devam edilmektedir.

Müze bünyesinde oluşturulan kitaplık 2002 yılında Çanakkale İhtisas Kütüphanesi olarak düzenlenmiş, 2003 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanı emriyle ihtisas alanındaki tüm dökümanları toplayacak şekilde çalışmalara başlanmış ve döküman tedarikine devam edilmektedir.

Envanterindeki eserler, sergileme ve korumaya yönelik müzecilik uygulamaları ile yoğun yerli ve yabancı  ziyaretçi potansiyeli göz önüne alındığında müzenin 1nci sınıf Askeri Müzelerin tanımına girdiği değerlendirilmiştir. Buna paralel olarak da girişilen çalışmalar sonucunda 22 Ağustos 2003 tarihinde 25207 sayılı Resmi Gazete`de Askeri Müzeler Yönetmeliğine  Askeri Müze Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı adı ile ilave edilerek  1nci sınıf Askeri Müzeler statüsüne alınmıştır.  Buna bağlı olarak  Mayıs  2004 tarihinden itibaren yeni kadrosu oluşturulmuş ve yeni kadro teşkilatı içinde atamalara başlanmıştır.

Çanakkale Deniz Müzesi Pazartesi ve Perşembe günleri hariç her gün saat 09.00-12.00/17.00 saatleri arasında açık olmaktadır.

17 Mayıs 2017
Paylaş:

Çanakkale Deniz Müzesi Hakkında Yorumlar ve Öneriler

Bu Yer Hakkında Deneyimlerinizi Paylaşın

Çanakkale'de Gezilecek Yerler
Çanakkale

Çanakkale

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden, tarihin başladığı çağlara kadar, önemli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinde, Çanakkale’nin düz bir ovada, bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu bayındır bir şehir olarak anlatır. Çanakkale XVIII. […]