05 Aralık 2023 Salı

Ermeni Kilisesi

Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Çanakkale merkez, Fevzi Paşa mahallesi, Zafer Meydanı’nda bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı olan kilise, kiremit çatılıdır. Ön cephesi kesme, beden duvarları moloz taş malzemeden yapılmıştır. Sivri kemerli giriş kapısının her iki yanı ve çatı saçakları silmelerle vurgulanmış, giriş

Ermeni Kilisesi

Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Çanakkale merkez, Fevzi Paşa mahallesi, Zafer Meydanı’nda bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı olan kilise, kiremit çatılıdır. Ön cephesi kesme, beden duvarları moloz taş malzemeden yapılmıştır. Sivri kemerli giriş kapısının her iki yanı ve çatı saçakları silmelerle vurgulanmış, giriş kapısının sivri kemeri etrafı taç şeklinde silmeli, üstünde yuvarlak pencere ve üçgen çatı alınlığında dikdörtgen çan penceresi ile cephe vurgulanmıştır. Giriş kapısının her iki tarafında ikişer sivri kemerli pencere bulunmaktadır.

Surp Kevork Ermeni Kilisesi, İran’dan Çanakkale’ye 83 Ermeni ailesinin gelmesinin ardından 1669’da Fevzipaşa Mahallesi’nde inşa edildi. 1691 yılında yıkılan Kilise, Sultan Abdülaziz’in emriyle 1873 yılında yeniden yaptırılmıştır.

Çanakkale’deki Ermeni nüfusun göç etmesi nedeni ile atıl durumda bulunan yapı, 1934 yılında Çanakkale Arkeoloji Müzesi olarak açılmış, 1984 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 1984’de Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek Namık Kemal Tiyatro salonu olarak açılır ve 1997 yılına kadar hizmet verir.
Surp Kevork Ermeni Kilisesi
1997 yılında tekrar Kültür Bakanlığı tarafından restore edilen yapı, 2000 yılında Çanakkale Etnoğrafya Müzesi olarak düzenlenmiş, müze olarak kullanılmadan 2005 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne devir edilir.
Yapının 1997 yılında sürdürülen restorasyonlar sırasında, Kilisenin orijinal haçı ile üzeri kapatılmış olan kitabesi kazınarak ortaya çıkartılmıştır.

05 Şubat 2018
Paylaş:

Ermeni Kilisesi Hakkında Yorumlar ve Öneriler

Bu Yer Hakkında Deneyimlerinizi Paylaşın

Çanakkale'de Gezilecek Yerler
Çanakkale

Çanakkale

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden, tarihin başladığı çağlara kadar, önemli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinde, Çanakkale’nin düz bir ovada, bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu bayındır bir şehir olarak anlatır. Çanakkale XVIII. […]