Çanakkale Kurşunlu Camii

Çanakkale merkez, Namık Kemal Mahallesi, Arap İbrahim Paşa Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı tek kubbeli yapının son cemaat mahalli üç kubbe ile örtülüdür. Caminin köşe, kapı ve pencere söveleri kesme taş, duvarları moloz taş malzeme ile yapılmıştır. Caminin doğu ve batı cephelerinde üç, güney cephesi üzerinde iki yuvarlak kemerli yüksek dikdörtgen pencereler bulunmaktadır.

Pencere söveleri profilli olup, yuvarlak kemerin kilit taşı dışa taşkındır. Kubbe yüksek sekizgen kasnak üzerine oturmakta, duvarlara köşelerden kemerlerle geçiş sağlanmaktadır.
Yüksek kasnağın yan cephelerinde öküzgözü pencereler bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli taç kapının üzerinde caminin yapım kitabesi bulunmaktadır. Mihrap bitkisel bezemeli alçı şebekelidir.
Caminin güney bölümünde bulunan hazire’ye ait günümüzde sadece üzerinde H.1211 tarihle bulunan bir mezar kalmıştır.
Giriş kapısı üzerindeki mermer kitabeden anlaşıldığına göre cami, yanan “Çınarlık” Camiinin yerine, H.1285, M.1869 yılında “Biga Sancağı Mutasarrıfı Arap İbrahim Paşa” tarafından yaptırılmıştır.
Kurşun kaplı kubbesi nedeniyle halk arasında adı Kurşunlu Cami olarak adlandırılmıştır.

Çanakkale'de Oteller