02 Aralık 2023 Cumartesi

Çanakkale Muvakkithanesi

Çanakkale merkezde Çimenlik Kalesi yolu üzerinde, Çarşı Caddesi ile Hapishane Sokak’ın kesiştiği yerde yer alır. Kesme taşlardan yapılmış olan yapı düz damlı olup iki katlıdır. İki cepheli olan yapının Hapishane Sokak üzerinde bulunan cephesi üzerinde alt kata ve ikinci kata

Çanakkale Muvakkithanesi

Çanakkale merkezde Çimenlik Kalesi yolu üzerinde, Çarşı Caddesi ile Hapishane Sokak’ın kesiştiği yerde yer alır.
Kesme taşlardan yapılmış olan yapı düz damlı olup iki katlıdır. İki cepheli olan yapının Hapishane Sokak üzerinde bulunan cephesi üzerinde alt kata ve ikinci kata giriş sağlayan kapı bulunmaktadır. İkinci katın her iki cephesi üzerinde de balkona açılan kapılar mevcuttur. Pencereler yan yana ikişerli ve üçerli guruplar oluşturarak oldukça zengin bir görünüm oluşturmaktadır. Pencere ve kapılar yuvarlak kemerli olup söveleri profillidir. Yuvarlak kemerlerin kilit taşları dışa taşkındır. Her iki cephede süsleme amaçlı olarak iyonik başlıklı sütun şeklinde plasterlere yer verilmiştir. Yapının kat arası ve saçak bölümü profilli silmelerle belirlenmiştir. Doğu cephesi üzerinde balkona açılan iki kapının arasında yapım kitabesi yer almaktadır.

Yapının alt katı ve üst katı birbirinden bağımsız planlanmıştır. Alt kat dükkan olarak hizmet vermektedir.
Kitabesine göre, Hacı isminde biri, H.1286, M.1867 yılında muvakkithane binası olarak yaptırmıştır.

Muvakkithaneler namaz vakitlerinin ve takvimlerin belirlendiği resmi yapılar olup, ayrıca saat ayarları ve tamirlerinin de yapıldığı merkezlerdir. Muvakkithane vaktin belirlendiği mekan anlamına gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk defa Muvakkithaneler yapılmıştır.

15 Şubat 2018
Paylaş:

Çanakkale Muvakkithanesi Hakkında Yorumlar ve Öneriler

Bu Yer Hakkında Deneyimlerinizi Paylaşın

Çanakkale'de Gezilecek Yerler
Çanakkale

Çanakkale

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden, tarihin başladığı çağlara kadar, önemli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinde, Çanakkale’nin düz bir ovada, bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu bayındır bir şehir olarak anlatır. Çanakkale XVIII. […]