02 Aralık 2023 Cumartesi

Çanakkale Öğretmenevi

Çanakkale Öğretmenevi, Çanakkale merkezde Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindedir. Dikdörtgen planlı iki katlı olan yapı, kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Yapının dikdörtgen pencereleri yuvarlak kemerlidir. Pencere kenarları ve saçaklar silmeli şekilde yapılarak cephe hareketlendirilmiştir. Pencere kemerleri ve saçaklardaki mimari

Çanakkale Öğretmenevi

Çanakkale Öğretmenevi, Çanakkale merkezde Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindedir. Dikdörtgen planlı iki katlı olan yapı, kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Yapının dikdörtgen pencereleri yuvarlak kemerlidir. Pencere kenarları ve saçaklar silmeli şekilde yapılarak cephe hareketlendirilmiştir. Pencere kemerleri ve saçaklardaki mimari özellikler 19. yy özelliklerini yansıtır.
Çanakkale Öğretmenevi ilk olarak 1892 yılında “Kale-i Sultani Mekteb-i İdâdîsi” adıyla Mutasarrıf Ziver Paşa tarafından İdadi ve Rüştiye mektebi olarak inşa ettirilmiştir.
Üçü ortaokul, ikisi lise olarak 5 sınıflı bir okul olan tarihi binanın 1900’lü yıllardaki müdürü, İsmail Hakkı Efendi’dir. Türk edebiyatının en büyük romancılarından Reşat Nuri Güntekin de bir dönem bu okulda okumuştur.
Okul, 1913 yılında “Çanakkale Sultanisi” Çanakkale Lisesi adıyla anılmaktaydı.
İşgal zamanlarında İngilizler tarafından bir süre karargah ve hastane olarak kullanılmıştır.
1923’den sonra lise olarak kullanımını sürdürmüş, 1955’ten sonra Öğretmen Okulu, 1970’ten 1995 yılına kadar Ticaret Lisesi olarak kullanılmıştır.
Okul olarak kullanıldığı dönemde halk arasında “Taş Mektep” olarak anılmaktaydı. O dönemde tek okul olarak faaliyet gösteren Çanakkale Lisesi eğitim ve öğretim hayatında çok önemli bir yer tutmuştur.
1996 yılında tadilata alınarak Çanakkale Öğretmenevi Oteli olarak kullanılmaya başlanmıştır.

11 Şubat 2018
Paylaş:

Çanakkale Öğretmenevi Hakkında Yorumlar ve Öneriler

Bu Yer Hakkında Deneyimlerinizi Paylaşın

Çanakkale'de Gezilecek Yerler
Çanakkale

Çanakkale

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden, tarihin başladığı çağlara kadar, önemli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinde, Çanakkale’nin düz bir ovada, bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu bayındır bir şehir olarak anlatır. Çanakkale XVIII. […]