Eski Ezine Belediye Binası

Eski Ezine Belediye Binası, Ezine ilçe merkezinde Ezine çayı kenarında yer alır.
Kesme granit taşlardan yapılmış olan yapı, kiremitli kırma çatılı ve iki katlıdır. Pencere ve kapı yuvarlak kemerli olup silmeli olarak vurgulanmıştır. Giriş kapısının söveleri başlıklı plasterlidir. Yapının ikinci katına iki taraflı merdivenle çıkılmaktadır.

Yapı, Belediye binası olarak 1896 yılında Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır. Kapı üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Kitabe altı kartuşlu olup, alt kısmında iki rozet arasında yapım tarihi bulunmaktadır.
Yapı devlet idari binası olarak yapılmış, daha sonra okul ve belediye binası olarak kullanılmıştır.

Çanakkale'de Oteller