Ezine Seferşah Hamamı

Ezine merkezinde, Baransel caddesi üzerinde yer almaktadır. Kadınlar ve erkekler bölümleri olmak üzere çifte hamam planındadır. Hamamın üzeri 9 m çapında iki kubbe ile örtülüdür. Moloz taş malzeme ile yapılmış olan cami, üç eyvanlı ve dikdörtgen planlıdır. Soğukluk, ılıklık ve halvet bölümleri bulunmaktadır.

Günümüze kadar birçok onarım geçirdiğinden yapıldığı döneme ait mimari özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiştir.
Yapım kitabesi bulunmamaktadır. Fakat Seferşah camii ile birlikte bir külliye olarak yapılmıştır. Hamam genel özelliği ile XIV. yy özellikleri taşımaktadır.

Seferşah Hamamı özel bir şirkete kiralanarak günümüzde cafe ve restoran olarak kullanılmaktadır.

Çanakkale'de Oteller