Gazi Yakup Bey Camii

Çardak Gazi Yakup Bey Camii Lapseki ilçesi, Çardak beldesi merkezinde bulunmaktadır.
Cami, han, sıbyan mektebi, zaviye ve fırından oluşan külliye olarak yapılmıştır. Fakat bu yapılardan sadece han ile cami günümüze gelebilmiştir. Tuğla düzenli moloz taşlardan yapılan cami tek kubbelidir. Kubbe sekizgen kasnağa oturmaktadır. Caminin minaresi silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Caminin iki cephesine yapılmış son cemaat yeri sütunlar üzerine oturmaktadır. Son cemaat mahalli bu mimari planı ile özgündür. Caminin mihrap nişi üzerinde bulunan süslemeler yapıldığı dönemin özelliklerini taşır.
Caminin kitabesi bulunmamaktadır. Fakat vakfiye kayıtlarında, han ile birlikte planlandığı, 1464-1475 tarihlerinde “Abdullah Bin Hacı Yakup Bey” tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Cami mimari özelliği ile XV. yy Osmanlı mimari özelliklerini yansıtması açısından önemlidir.

Gazi Yakup Bey Camii günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmiş ve halkın kullanımına açıktır.

Çanakkale'de Oteller