Gazi Yakup Bey Hanı

Gazi Yakup Bey Han’ı Lapseki ilçesi, Çardak beldesi merkezinde bulunmaktadır. Han 61,90 x 18,45 m ebatlarında dikdörtgen planlı olup, moloz taşlardan inşa edilmiştir. Alaturka kiremitli beşik çatılıdır. Kesme taştan yapılmış olan hanın giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. Kapı, sivri kemerli bir niş ve iki yanda duvara gömülü iki paye ile hareketlendirilmiştir. Yuvarlak kemerin kilit taşı üzerinde kabartma rozet süsü işlenmiştir. Giriş kapısının önünde bulunan sundurmayı, yivli iki antik sütun taşımaktadır. Yapının çatısını üç sıra olarak 60 adet sütun taşımaktadır. Bu sütunların ortadaki 10 tanesi mermerdir. Mermer sütunlar çevrede bulunan antik yapılardan devşirme olarak getirilmiştir. Hanın kiremit çatısı üzerinde yüksek bacalar bulunmaktadır.

Yapının giriş kapısı üzerinde iki yapım kitabesi mevcuttur. Bu kitabeler araştırmacılara göre üç tane olması gerekirken biri kayıptır.
Kitabeye göre “Fatih Sultan Mehmet’in emri ile Abdullah Bin Hacı Yakup Bey tarafından, Hicri 867, Miladi 1463 yılında yaptırıldığı” yazmaktadır.

Günümüzde kullanıma açık olan handa çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Çanakkale'de Oteller