Gökçeada Dereköy Çamaşırhanesi

Dereköy köyü merkezinde, tapunun 322 ada 1 parsel numarasında kayıtlıdır. Panaia kilisesinin hemen yanında bulunmaktadır. Panaia Kilisesi ile aynı dönemde inşa edildiği düşünülmektedir. 18 x 6 m ebatlarında, alaturka kiremitli beşik çatılıdır. Moloz ve kaba taş malzemeyle yapılmış dikdörtgen planlı bir yapıdır. Kısa kenarlarının her iki cephesinden de girişi bulunmaktadır. Çamaşırlığın iç kısmında kuzey duvara sıralanmış sıcak su kazanlarının konulduğu dokuz ocak bulunmaktadır. Ocaklar kemerli ve iki yanında tas veya sabun koymak için nişler mevcuttur. Ocakların önüne sıralanmış üzerinde çamaşır yıkanan on üç adet taş
yunaklık bulunmaktadır. Taş yunaklıkların iç kısmı yalak şeklindedir. Güney duvarı üzerinde duvar içine yapılmış iki çeşme mevcut olup, çeşmeler kesme taştan yapılmış dikdörtgen bir niş içindedir.
Çamaşırhane yakın zamanda onarım geçirmiş, onarım sırasında çatıyı taşıyan ahşap hatılların yerine demir hatıl yerleştirilmiştir. Çamaşırhane oldukça iyi korunmuş durumdadır. Gökçeada’da bulunan en büyük çamaşırhanedir. Çamaşırhaneler kullanıldığı dönemin sosyal hayatında önemli bir yere sahip olup genelde gösterişli yapılar olmadığından hızla yok olmaktadır. Bu tür örneklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması oldukça önemlidir.

Çanakkale'de Oteller