Gökçeada Kaleköy Merkez Kilisesi

Gökçeada Kaleköy merkez kilisesidir. Alaturka kiremitli beşik çatılıdır. Moloz taş malzemeden yapılmış, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Ön cephesi altı sütunla narteks düzenlidir ve üçgen alınlıklıdır. Alınlığın siperli kısmı beş adet konsolla desteklenmiştir. Siperlik ile üçgen alınlık arasında geometrik düzende panolar bulunmaktadır.
Ortada köşeleri yuvarlak dönülmüş pencere yer alır. Sütunlu cephenin girişi çift kanatlı ahşap kapının yanlarında birer dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Güney cephesinde iki adet payanda destek ve dikdörtgen pencere bulunmaktadır.
Kuzey cephede iki adet dikdörtgen pencereli çıkıntı, bir kare pencere bulunmaktadır. Doğu cephesinde yarım daire planlı apsis çıkıntısının üzeri konik çatı ile örtülü, apsis üzerinde bir dikdörtgen pencere bulunmaktadır.
Bahçe kapısı iki tarafı açık karşılıklı kesme taş duvarlıdır. İç tarafta karşılıklı kare kesitli sütunlar bulunmakta, yuvarlak kemer bağlantılıdır. Giriş kapısının üzeri çan kulesi olarak düzenlenmiştir.
Kilise oldukça metruk durumda olup çatı ve içinde bulunan ahşap akşamların tamamı yıkık durumdadır.
ÇEŞME: Kilisenin bahçesinin kuzey batı köşesinde, sokak üzerinde yer alır. Kesme taştan yapılmış olan çeşme dikdörtgen planlı olup, yanları sütunçeli ve üzerinde kaş kemerli niş bulunmaktadır. Kaş kemerin her iki yanında sekiz köşeli yıldız rozetler işlenmiştir. Nişin ayna kısmında kitabesi bulunmaktadır.

Çanakkale'de Oteller