03 Aralık 2023 Pazar

Issız Cuma Camisi

Yenice ilçesi, Seyvan köyü sınırları içinde, Seyvan, Nevruz ve Çakıroba köyleri arasında, meşeliklerle kaplı mezarlık alanı içinde bulunur. Dikdörtgen planlı olan cami kırma alaturka kiremit çatılıdır. Kerpiç duvarlar beyaz badanalıdır. Caminin üç cephesi üzerinde dikdörtgen çerçeveli ikişer pencere bulunmaktadır. Caminin

Issız Cuma Camisi

Yenice ilçesi, Seyvan köyü sınırları içinde, Seyvan, Nevruz ve Çakıroba köyleri arasında, meşeliklerle kaplı mezarlık alanı içinde bulunur. Dikdörtgen planlı olan cami kırma alaturka kiremit çatılıdır. Kerpiç duvarlar beyaz badanalıdır.
Caminin üç cephesi üzerinde dikdörtgen çerçeveli ikişer pencere bulunmaktadır. Caminin çatısını son cemaat yerinde 5, iç mekanda 7 ahşap direk taşınmaktadır. Ahşap direkler meşe ağacındandır. Caminin üst örtüsü, mahfil, minber ve kürsü tamamen ahşaptır. Caminin ahşap malzemelerinde hiçbir süsleme bulunmayıp, sade ve kaba bir işçiliğe sahiptir.
Caminin minaresi yıkılmış olup, kuzeybatı köşede sadece minare kaidesi kalıntısı kalmıştır. Şu anda olmayan minare muhtemelen tamamen ahşaptandı. Cami oldukça geniş bir mezarlığın ortasında bulunmaktadır. Cami yapıldığı günden itibaren birkaç onarım geçirse de özgün mimarisini korumaktadır. En son onarım 1969 yılında yapılmış, son cemaat yerine eklenen tek odalı mekan bu onarım sırasında yapılmıştır.
Cami Seyvan, Nevruz ve Çakıroba köyleri tarafından cuma ve bayram namazlarında ortak olarak kullanılırken, şimdi sadece, nevruz köylüleri tarafından kullanılmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından dolayı ne zaman yapıldığı tam olarak bilinememektedir. Cami etrafında bulunan mezarlıktaki mezar taşlarından yola çıkıldığında, üzerinde tarih yazan en erken mezar taşı 1176.H, 1763.M tarihlidir. Tarih yazılmayan mezar taşları da düşünüldüğünde caminin ilk kuruluşu 17. yy’ın ortalarına kadar inmektedir.
Caminin ilk inşası sırasında burada bir mezarlık bulunmadığı, daha sonraki yıllarda cami etrafının mezarlık haline geldiği düşünülebilir.
Caminin yapım tekniği ve planı incelendiğinde, 13. yy sonlarına, beylikler dönemine kadar inmesi gerekmektedir.
Türkler’in bölgeyi ilk iskanları da göz önüne alındığında, Karasi Beyliği’nin ilk yerleştiği bölge Yenice ve çevresidir.
Bu tip benzer camiler, bölgede Çan Şerbetci ve Kumarlar köyü camilerini gösterebiliriz.
Tüm bu özelliklerden dolayı caminin yapımı 13. yy ortalarına kadar inmelidir. Çanakkale bölgesinin en eski camilerinden biri olduğundan koruma önlemlerinin arttırılması gerekmektedir.

09 Şubat 2018
Paylaş:

Issız Cuma Camisi Hakkında Yorumlar ve Öneriler

Bu Yer Hakkında Deneyimlerinizi Paylaşın

Çanakkale'de Gezilecek Yerler
Yenice

Yenice

Yenice, Kazdağlarının kuzey yamaçlarına kurulmuş olan, Çanakkale’nin en zengin bitki örtüsüne sahip ilçesidir. Yenice civarı Agonya olarak bilinen, biri büyük iki vadinin içinde yer almaktadır. Yenicenin 1 beldesi 73 köyü vardır. İlçenin iklimi Akdeniz, Karadeniz ve kara ikliminin karışımı olan Marmara iklimi özelliklerini taşımaktadır. Yenice’nin %70’i ormanlık alanlarla kaplıdır. Yenice ormanlarında dolaşırken eşi bulunmaz görüntüler […]