Kaleköy Liman Kilisesi

Gökçeada Kaleköy limanında bulunmaktadır. Küçük boyutlarda bir kilisedir. Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır.
Alaturka kiremitli beşik çatılıdır. Moloz taş melzemeden yapılmıştır. Ön cephe cadde üzerinde olup beş basamaklı merdivenle çıkılır. Giriş kısmı, dört serbest sütunlu ve arkada iki gömme sütunlar üzerine basık kemerli ve üçgen
alınlıklı bir düzenlemeye sahiptir. Sütunlar arasında mermer korkuluklar bulunmaktadır. Korkuluklar birbirine bağlı üçer adet daire ile süslenmiştir. Sütunların gövdeleri enine helezonik yivlidir. Narteksin üzeri beşik çatı ile örtülüdür, geride ise yarım daire alınlıkla kademeli olarak çatıya geçilir. Yanlarda birer çan ayağı mevcuttur. Üçgen alınlık üzerinde kitabe ve kitabeyi alttan çevreleyen zeytin dalı işlenmiştir. Kuzey cephede bir adet yuvarlak kemerli dik pencere, güney cephede basık kemerli pencere, doğu cephesinde yarım daire planlı apsis çıkıntısı bulunmaktadır.
Doğu duvarında apsisin solunda yuvarlak kemerli, sağında dikdörtgen iki niş bulunmakta, tavanları ahşap olup tekne tonozludur.
Kilise 2004 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onartılmıştır.
Kilisenin limanda olmasının nedeni denizciler için yapılmış olmasıdır.

Çanakkale'de Oteller