Lone Pine (Yalnız Çam)

Çanakkale Savaşları’nın tüm şiddeti ile yaşanmış olduğu Arıburnu Bölgesi’ndeki Kanlısırt’ta yer alan Lone Pine, Avusturalyalılar’ın defnedilmiş olduğu en büyük mezarlıktır.

Mezarlığın içerisinde yer alan on dört metre yüksekliğindeki anıt, burada ölen toplam yedi yüz dokuz Yeni Zellandalı, dört bin iki yüz yirmi üç Avustralyalı askerin anısına dikilmiştir. Mezarlıkta kimliği belirlenmiş altı yüz elli bir Avustralyalı, iki yeni Zellandalı, bir Amerikan, on beş İngiliz asker, kimliği belirlenememiş dört yüz doksan dokuz asker olmak üzere toplam bin yüz altmış yedi askerin mezarı bulunmaktadır.

Mezarı bilinmeyen, yaralanma sonucunda bölgeden gönderilen, denize defnedilen; fakat ismi geçen 4936 askeri eklersek, tam olarak 6103 kişinin ansına yapılmıştır.

Lone Pine, Avustralyalılar ’ın Çanakkale’de bulunan tek anıtıdır. İngilizler 25 Nisan sabahı Kanlısırt’ta bulunan bu düzlüğü çıktıkları zaman tek bir çam ağacı ile karşılaşmış olduklarından buraya “Yalnız Çam” anlamına gelen Lone Pine ismi vermişlerdir.

Avustralyalılar’ın ana anıtı, Yeni Zelandalılar’ın ise dört anıtından birisidir. Üç gün üç gece süren savaş sonrasında yedi binden fazla askerin yaralandığı ve öldüğü bu alanın kan gölüne dönmesinden dolayı Kanlısırt ismini sonuna kadar hak etmiş olduğu bilinmektedir.

Çanakkale'de Oteller