Nara Kalesi

Çanakkale merkeze 2km uzaklıkta, Nara Burnu mevkiinde yer almaktadır. Kale, cephane deposu, gözetleme kulesi, ana kuleden meydana gelmektedir. Ana kule 6 köşeli dairesel planda bir yapı olup yüksekliği 9,5 m, duvar kalınlığı 2 m’dir. Kale yaklaşık 840 m2’lik bir alana sahiptir. Orta kuleye 24 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Kulede 20 mazgal pencere mevcuttur.
Bu mazgallar denize hakim durumda olup yüksekliği 1,5 metre, genişliği 0,5 metredir. Kale’nin içi 5 m yarı çapında ki yarım kubbe sistemi ile örtülmüştür. Üst örtüde kullanılan kubbeler Doğu ve batıda birer yarım, kuzey ve güney tarafta ise 1/4’luk 3’er adet kubbe merkezdeki sütuna oturmaktadır. Kalede 10 mazgal pencere kapalı mazgal olarak yapılmış, gözetleme amaçlı olarak kullanılmıştır. Duvarlarının yapımında Abidos Antik Kenti kalıntılarının kullanıldığı düşünülmektedir.

Ayrıca kalenin duvarlarının kalın ve havalandırma sistemi bulunması nedeni ile gerektiğinde sığınak olarak kullanıldığını göstermektedir. Kalenin 30 m gerisinde kesme taşlardan yapılmış tabyalar bulunmaktadır. Kale, Boğazın içine doğru girinti yaparak oluşan yarımadanın ucuna yapılması, boğazdan geçen gemileri hem savunma hem de boğazı her iki yandan boyuna doğru gözetlemesinin kolaylaştırmaktadır.
Kalenin dış suru sadece batı deniz kenarındaki bölümü ayakta kalmış, doğu bölümde ise üzerinde 24 satırlık yapım kitabesi bulunan tek gözlü yuvarlak kemerli taç kapısı korunmuş durumdadır.
18. yy’dan itibaren gelişen savaş teknolojisi ile birlikte boğazın savunmasının zayıf kalması nedeniyle III. Selim Nara’ya bir kale yapılmasına karar vermiştir. Kale’nin yapımına III. Selim zamanında başlanmış II. Mahmut döneminde tamamlanmıştır.

Kalenin giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre “Sultan II. Mahmut” tarafından 1817-1818 tarihinde yaptırıldığı, adının Mahmudiye Kalesi olduğu belirtilmektedir.
Nara Kalesi 1983 yılında Boğaz Komutanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmeye başlanmış 1985 yılında tamamlanmıştır. Kalenin dış surlarının taşları alınarak seviye düşürülmüştür.
Nara Kalesi halen Çanakkale Boğaz Komutanlığınca iskan edilmektedir. Çanakkale Boğaz Komutanlığı bünyesinde düzenlenen konferans, tören, toplantı ve bando konserleri gibi ihtiyaçlar için kullanılmaktadır.

Çanakkale'de Oteller