Gezilecek Yerler

Çanakkale Merkez ve İlçelerinde Gezilecek Yerler

Gazi Yakup Bey Camii

Gazi Yakup Bey Camii

Çardak Gazi Yakup Bey Camii Lapseki ilçesi, Çardak beldesi merkezinde bulunmaktadır. Cami, han, sıbyan mektebi, zaviye ve fırından oluşan külliye olarak yapılmıştır. Fakat bu yapılardan sadece han ile cami günümüze gelebilmiştir. Tuğla düzenli moloz taşlardan yapılan cami tek kubbelidir. Kubbe sekizgen kasnağa oturmaktadır. Caminin minaresi silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.
Çanakkale Öğretmenevi

Çanakkale Öğretmenevi

Çanakkale Öğretmenevi, Çanakkale merkezde Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindedir. Dikdörtgen planlı iki katlı olan yapı, kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Yapının dikdörtgen pencereleri yuvarlak kemerlidir. Pencere kenarları ve saçaklar silmeli şekilde yapılarak cephe hareketlendirilmiştir. Pencere kemerleri ve saçaklardaki mimari özellikler 19. yy özelliklerini yansıtır. Çanakkale Öğretmenevi ilk olarak 1892
Gökçeada Dereköy Çamaşırhanesi

Gökçeada Dereköy Çamaşırhanesi

Dereköy köyü merkezinde, tapunun 322 ada 1 parsel numarasında kayıtlıdır. Panaia kilisesinin hemen yanında bulunmaktadır. Panaia Kilisesi ile aynı dönemde inşa edildiği düşünülmektedir. 18 x 6 m ebatlarında, alaturka kiremitli beşik çatılıdır. Moloz ve kaba taş malzemeyle yapılmış dikdörtgen planlı bir yapıdır. Kısa kenarlarının her iki cephesinden de girişi bulunmaktadır.
İmbros Antik Kenti

İmbros Antik Kenti

Gökçeada ilçesi Kaleköy sınırları içinde, köyün hemen üst kısmında köy ile deniz arasında yer alır. Yerleşim alanı içinde yaklaşık 3 m yüksekliğe kadar korunmuş sur duvarlarına ve kulelerine ait kalıntılar görülebilmektedir. Sur duvarları içinde öbekler halinde görülen yükseltiler yapılara ait kalıntılar olmalıdır. Kale dışında, Yıldız Koyu’na doğru ve Kaleköy’ün altına
Kaleköy Liman Kilisesi

Kaleköy Liman Kilisesi

Gökçeada Kaleköy limanında bulunmaktadır. Küçük boyutlarda bir kilisedir. Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Alaturka kiremitli beşik çatılıdır. Moloz taş melzemeden yapılmıştır. Ön cephe cadde üzerinde olup beş basamaklı merdivenle çıkılır. Giriş kısmı, dört serbest sütunlu ve arkada iki gömme sütunlar üzerine basık kemerli ve üçgen alınlıklı bir düzenlemeye sahiptir. Sütunlar
Yenibademli Höyük

Yenibademli Höyük

Gökçeada’nın kuzeyinde, Kale köy plajının 1.5 km kadar güneyinde yer almaktadır. Yenibademli Köyü sınırları içinde, Büyükdere ovasında bulunmaktadır. Yüzölçümü 15600 m2 olan Yeni Bademli’nin deniz seviyesinden yüksekliği 18 m civarındadır. 120 x 130 m ebatlarında 9 m yükseklikte orta büyüklükte bir höyüktür. Höyük Erken Tunç ve Geç Tunç Çağlarına (MÖ
Koimesis Tis Theotokos Kilisesi

Koimesis Tis Theotokos Kilisesi

Gökçeada ilçesi Dereköy köy merkezinde bulunmaktadır. Koimesis Tis Theotokos kilisesi olarak bilinir. 1800 lü yılların başında yapılmış oldupu tahmin edilmektedir. Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Alaturka kiremitli beşik çatılıdır. Giriş cephesi kesme taşlardan diğer cepheleri moloz taşlardan yapılmıştır. Giriş bölümü olan batı cephesinde yuvarlak kemerli kesme taş silmeli giriş kapısı,
Issız Cuma Camisi

Issız Cuma Camisi

Yenice ilçesi, Seyvan köyü sınırları içinde, Seyvan, Nevruz ve Çakıroba köyleri arasında, meşeliklerle kaplı mezarlık alanı içinde bulunur. Dikdörtgen planlı olan cami kırma alaturka kiremit çatılıdır. Kerpiç duvarlar beyaz badanalıdır. Caminin üç cephesi üzerinde dikdörtgen çerçeveli ikişer pencere bulunmaktadır. Caminin çatısını son cemaat yerinde 5, iç mekanda 7 ahşap direk
Ermeni Kilisesi

Ermeni Kilisesi

Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Çanakkale merkez, Fevzi Paşa mahallesi, Zafer Meydanı’nda bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı olan kilise, kiremit çatılıdır. Ön cephesi kesme, beden duvarları moloz taş malzemeden yapılmıştır. Sivri kemerli giriş kapısının her iki yanı ve çatı saçakları silmelerle vurgulanmış, giriş kapısının sivri kemeri etrafı taç şeklinde silmeli, üstünde yuvarlak pencere
Çimenlik Kalesi

Çimenlik Kalesi

Çanakkale Merkez Fevzi Paşa mahallesindedir. Kala-i Sultaniye veya gümüz deki adıyla Çimenlik Kalesi’dir. Kaleyi, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u Fethettikten sonra 1462 yılında İstanbul’un güvenliğinin arttırılması amacıyla Çanakkale Boğazı’nın en dar yerine, Anadolu yakasında Sarıçay ile deniz arasında kalan düzlük üzerinde planlanmıştır. Bazı kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet’in Çimenlik Kalesi’ni 1452 yılında