Sahil Sağlık Denetleme Merkezi

Çanakkale merkezde, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nde (Kordon) Akol Hotel’in yanında bulunmaktadır. Tapu 49 Pafta, 22 ada, 34 parsel numarada kayıtlıdır.
Kiremitli beşik çatılı taş duvarlı bir yapıdır. Alt kat bodrum, üst kat ve çatı katı olmak üzere üç katlıdır. Asıl giriş orta katta olup merdivenle çıkılmaktadır. Orta katın ön cephesinde yedi ion başlıklı sütunlu ön balkon bulunmaktadır.
Yine duvar köşelerinde ion başlıklı plasterler yer alır. Bu sütunlarla ve plasterlerle cephe hareketlendirilmiştir.
Pencere kenarları silmelidir.
Yapı muhtemelen 19. yy sonlarında Çanakkale’de yaşayan levantenlerden biri için konak olarak yapılmıştır.
2014 yılında restore edilen bina Çanakkale Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği olarak faaliyet göstermektedir.

Çanakkale'de Oteller