20 Nisan 2024 Cumartesi

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi

Çanakkale merkezde, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nde (Kordon) Akol Hotel’in yanında bulunmaktadır. Tapu 49 Pafta, 22 ada, 34 parsel numarada kayıtlıdır. Kiremitli beşik çatılı taş duvarlı bir yapıdır. Alt kat bodrum, üst kat ve çatı katı olmak üzere üç katlıdır. Asıl

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi

Çanakkale merkezde, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nde (Kordon) Akol Hotel’in yanında bulunmaktadır. Tapu 49 Pafta, 22 ada, 34 parsel numarada kayıtlıdır.
Kiremitli beşik çatılı taş duvarlı bir yapıdır. Alt kat bodrum, üst kat ve çatı katı olmak üzere üç katlıdır. Asıl giriş orta katta olup merdivenle çıkılmaktadır. Orta katın ön cephesinde yedi ion başlıklı sütunlu ön balkon bulunmaktadır.
Yine duvar köşelerinde ion başlıklı plasterler yer alır. Bu sütunlarla ve plasterlerle cephe hareketlendirilmiştir.
Pencere kenarları silmelidir.
Yapı muhtemelen 19. yy sonlarında Çanakkale’de yaşayan levantenlerden biri için konak olarak yapılmıştır.
2014 yılında restore edilen bina Çanakkale Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği olarak faaliyet göstermektedir.

17 Şubat 2018
Paylaş:

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Hakkında Yorumlar ve Öneriler

Bu Yer Hakkında Deneyimlerinizi Paylaşın

Çanakkale'de Gezilecek Yerler
Çanakkale

Çanakkale

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden, tarihin başladığı çağlara kadar, önemli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinde, Çanakkale’nin düz bir ovada, bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu bayındır bir şehir olarak anlatır. Çanakkale XVIII. […]