Tarihi Geyikli Hamamı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Geyikli Beldesi merkezinde Dalyan yolu üzerindedir. Cadde üzerinden bir girişe sahip olan hamam, soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Ilıklık kısmında temizlik odası ve dışa eklenmiş küçük bir tuvalet bulunmaktadır. Tuvalet bu gün yıkılmış durumdadır. Hamamın sıcaklık kısmının güney bölümünde külhan bölümü mevcuttur. Hamamın sıcaklık kısmı kare planlı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür.
Hamam 20 yıl öncesine kadar kullanılır durumda iken, zamanla metruk duruma gelmiştir.
Tarihi Geyikli Hamamı 2014 yılında Geyikli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından halkın kullanımına açılmıştır.

Hamamın üzerinde yapım tarihi ve yaptıranla ilgili herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Ama palan tipi itibariyle bölgemizde bulunan Babakale, Kemallı köyü hamamları ile büyük benzerlikler gösterir.

Çanakkale'de Oteller