05 Aralık 2023 Salı

Tıflı Camii

Çanakkale merkez, Çarşı Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Aynalı Çarşı ile Korfmann Kütüphanesinin arasında yer alır. Kare planlı olan yapı, alaturka kiremitli kırma çatılı, moloz taş malzeme ile yapılmıştır. Caminin kuzey de bulunan son cemaat yeri dükkanlar arasına sıkışmış durumda olmasından dolayı

Tıflı Camii

Çanakkale merkez, Çarşı Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Aynalı Çarşı ile Korfmann Kütüphanesinin arasında yer alır.

Kare planlı olan yapı, alaturka kiremitli kırma çatılı, moloz taş malzeme ile yapılmıştır. Caminin kuzey de bulunan son cemaat yeri dükkanlar arasına sıkışmış durumda olmasından dolayı birkaç defa plan değişikliğine uğramış ve özgün mimari özelliği yitirmiştir. İki bölümlü ekleme şeklindeki son cemaat yerinden camiye yuvarlak kemerli kapı ile girilir. Aynı özelliklere sahip batı cephesi üzerinden de bir giriş kapısı bulunmaktadır. Ayrıca batı cephesi üzerinde iki adet yuvarlak kemerli dikdörtgen pencere bulunmakta, pencereler üzerinde iki adet öküz gözü denilen yuvarlak formlu pencere yer alır. Doğu cephesi üzerinde de yuvarlak kemerli dikdörtgen üç pencere ve pencerelerin üst kısmında iki pencerenin arasına gelecek şekilde öküzgözü formlu iki pencere bulunur. Güney cephesi üzerinde yarım yuvarlak mihrap çıkıntısı ve iki yanında yuvarlak kemerli dikdörtgen pencere ve pencerelerin üst kısımlarında yuvarlak pencereler bulunur. Pencere kenarları kesme taştan silmeli şekilde yapılmıştır.
Camini ahşap olan tavanın ortasında güneş ışınları şeklinde düzenlenmiş tavan göbeği bulunmaktadır.
Caminin kuzey batı köşesinde kare kaideli silindirik gövdeli kesme taştan yapılmış minare yer alır. Minarenin şerefe altında halat motifli silme, barok tarzda yapılmış yumurta ve diş sıralı süslemeler yer alır. Minarenin bu özelliği yapıldığı dönemin mimari özelliklerini yansıtır.

Caminin kuzey batı duvarı üzerindeki kitabesinden “1891 yılında Sultan Abdülhamid zamanında” inşa edildiği belirtilmektedir.
Cami adını Osmanlıca “çocuk” anlamına gelen “Tıfl” kelimesinden almaktadır. Bu kelime daha sonra “Tıflı” olarak telaffuz edilmiştir. Cami, yakınında bulunan Sıbyan Mektebi’nin camisi durumundaydı. Günümüzde tamamen yok olmuş olan mektebin kitabesi caminin bahçe batı girişinin üzerinde yer almaktadır. Kitabede mektebin “Sultan Abdülaziz döneminde, dönemin valisi Kayserili Ahmet Paşa tarafından 1870 yılında” yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Caminin bahçesinin etrafına dört bir yandan iş yerleri yapılması nedeni ile cami çok küçük bir alana sıkışmış kalmıştır.

17 Şubat 2018
Paylaş:

Tıflı Camii Hakkında Yorumlar ve Öneriler

Bu Yer Hakkında Deneyimlerinizi Paylaşın

Çanakkale'de Gezilecek Yerler
Çanakkale

Çanakkale

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden, tarihin başladığı çağlara kadar, önemli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinde, Çanakkale’nin düz bir ovada, bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu bayındır bir şehir olarak anlatır. Çanakkale XVIII. […]