Zeynel Kılıç

Zeynel Kılıç

Zonguldak doğumludur. Yüksek öğrenimini Ankara'da tamamlamış olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesin'de akademisyenlik yapmaktadır.